הפעילויות הקרובות:

יום א' 18.03.18

19:00-21:00

יום ג' 20.03.18

19:00-21:00

יום ה' 22.03.18

19:00-21:00

יום א' 25.03.18

19:00-21:00

יום ג' 27.03.18 – אימון בוקר

05:00-07:00 האימון יתקיים בשעה 5 בבוקר

יום ד' 28.03.18- המרוץ לאלופים

20:00-22:00 אימון ובסיומו יוצא המרוץ לאלופים

יום ה' 29.03.18

אין אימונים

יום א' 01.04.18

18:00-??? אימון 10 המכות של אלו"פ…